Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 9, 2021

Ano nga ba ang Trauma? Saan ba to nanggagaling? Paano tayo naapektuhan neto habang tumatanda,? at pinaka importante ay paano ba ito haharapin. Lets go mga mamsir! Sabay sabay tayo matuto sa medyo wasak na episode ng The Hellomamsir Show

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe on our Youtube Channel.

https://www.youtube.com/c/HellomamsirShow