Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2020

Hello mga mamsir! Usapang ulam and Pinoy food habang naka lockdown at quarantine lahat tayo. Natanong din namin kung bakit nga ba hindi pa masyadong na didiscover ng ibang lahe ang sariling atin. Eto maiinit init na episode para sa inyo mga mamsir

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe on our Youtube Channel.

https://www.youtube.com/c/HellomamsirShow