Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2022

Ano ang first memory mo?  ano mga bagay bagay na nauugnay mo sa amoy, panlasa at sa lugar. Tara samahan nyo kaming mag kwentuhan about memory at kung paano natin inaalala ang mga mahahalagang kaganapan sa mga buhay natin.

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on FacebookInstagram, and Twitter

Watch...