Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2021

Sinagutan namin ang isang checklist para alamin kung privilege ba kami o hindi, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Minsan mapapaisip ka talaga kung gano tayo ka swerte. Salamat mga mamsir!

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe on...


Apr 19, 2021

Pahabol sa International womens month mga mamsir. Kaya eto nag invite kami ng mga tropa nating mga kababaihan para lang i confirm kung totoo nga ba tong video na napanuod namin or hindi. Amazing

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe...