Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2021

Samahan nyo kami sa isa na namang umaatikabong episode tungkol sa mga ugali nating mga Pinoy na dapat basagin! Araykupo. Pakinggan nyo at baka may maidadagdag pa kayo.

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe on our Youtube Channel.


Mar 15, 2021

Importante ba ang mga job titles na ikabit sa pangalan ng tao like "Attorney", "Engineer" o "Architect" or dahil lowkey na mayabang tayo sa mga achievements natin at estado sa buhay. Hala trigger warning to mga mamsir!

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch...


Mar 8, 2021

Grabe ang mga insights ng 2 beautiful guests namin na si Kristine Abante and the host of Half a nice day Podcast Janine Khouri for our International Women's Day episode mga mamsir. Ang Saya Mabuhay ang mga kababaihan sa buong mundo!

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and