Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 16, 2021

Hindi pa tapos ang Valentines mga mamsir kasi nag look back kami sa mga katarantaduhan namin dati about panliligaw, mga diga moves at mga memorable times namin about relationships magpa sa hanggang mag ka asawa na kami. Yown!

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter


Feb 2, 2021

Experiences, Lifehacks mga Wasak Stories and ibat ibang nakakatawang kwento ng mga friends naming mga Flight Attendants dito lang sa very special episode ng #HellomamsirShow

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe on our...