Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 12, 2020

Are the words "Maam" and "Sir" problematic? Ganun ba talaga tayo ka subservient as a nation? Bakit namin ginamit ang word na conundrum? Masyado ba kaming pretentious? alamin sa newest episode ng Hellomamsir show Podcast na talaga namang mapapaisip ka ng huwaaat?

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow...